Welkom op de website van erfgoedstichting Den Hout

Houtse Heuvel jaartal 1924 Met op de voorgrond de vorige pastorie.

Oud maar voor onze werkgroep nieuw fotomateriaal binnen gekomen

Achterkant Corneliuskerk. Met op de voorgrond van de foto ziet men met de hand geoogste korenschoven staan. Jaartal foto is onbekend Foto komt uit de fotocollectie van Betsie van Gageldonk

Werkgroep Heemkunde Den Hout heeft prachtig fotomateriaal ontvangen uit het archief van Betsie van Gageldonk (1932-2015)

        Werkgroep Heemkunde Den Hout 

  Tentoonstelling ‘DE VERDWENEN HOUTSE VERENIGINGEN’

De werkgroep Heemkunde Den Hout heeft tijdens het afgelopen Kermis weekend de tentoonstelling met het thema:  De Verdwenen Houtse Verenigingen georganiseerd. Voor deze tentoonstelling is er door vele (oud-)Houtenaren in albums en schoenendozen en op zolders gesnuffeld. 

Tijdens het inrichten van de tentoonstelling was het voor de leden van de werkgroep al een feest van herkenning; herinneringen aan speciale momenten die de verenigingen met zich mee brachten. De tentoonstelling gaf een kijkje in het bloeiend Houtse verenigingsleven waar Den Hout bekend om staat. Het organiseren, samen vieren en beleven van evenementen is een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven Niet onbelangrijk de onmisbare vrijwilligers van toen komen nu nog eenmaal mooi in beeld!

Graag willen we iedereen bedanken die ons materialen/ fotomateriaal in bruikleen heeft gegeven.  Zonder u en uw prachtig bewaarde materialen geen tentoonstelling! En natuurlijk ook een bedankje aan alle bezoekers die tijdens het regenachtige kermis weekend de tentoonstelling is komen bezoeken. Hieronder vindt u foto’s van de tentoonstelling. 


De oudste Heilige Eik van Nederland staat in
Den Hout! Op de hoek Vrachelsestraat/ Achterstraat.


Bijzonder nieuws dinsdag 6 september op het NOS journaal Klik hier onder voor meer informatie over de Heilige eik.

Nieuw op de website alle  oorlogs-monumenten Foto’s en teksten!