Wat is erfgoed?

De naam Erfgoedstichting Den Hout, maar wat betekend nou eigenlijk Erfgoed?


Erfgoed is alles wat mensen de moeite waard vinden om voor de toekomst te bewaren. Het gaat hier niet alleen om archiefcollecties, gebouwen en landschappen en verzamelingen maar ook om oude gebruiken en verhalen uit het verleden. Zo geeft Erfgoed kleur, verdieping en een eigen identiteit aan ons Dorp. Met Erfgoed bezig zijn, het in de schijnwerper plaatsen van je Erfgoed zorgt voor bewust wording bij de mensen. De verbindingen leggen tussen het historische verhaal en de inwoners. Dit zijn taken van de Erfgoed stichting waar we ons voor inzetten. 

Met uiteenlopende projecten en activiteiten proberen wij ons daar mee te laten zien. Door te werken met diverse werkgroepen is door stichting Erfgoed Den Hout de keuze gemaakt om zo aan Den Hout het Erfgoed te laten zien. Op onze website kunt u de verschillende werkgroepen vinden en een elke werkgroep vertelt in kort waar ze mee bezig zijn.