Werkgroep heemkunde Den Hout

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers

Werkgroep heemkunde Den Hout op bezoek bij Siemerik

Voor het behoud van Den Hout is het noodzakelijk om de mooie rijke historie, het erfgoed, van ons prachtige dorp veilig te stellen voor de huidige generatie Houtenaren en hun nageslacht. Het veilig stellen doen we door middel van verzamelen, beschrijven en documenteren van foto’s en documenten. Ook het in beeld brengen dmv fotografie van de boerderijen, schuren, landschap, vergezichten en vele bijzondere doorkijkjes daar ligt een belangrijke taak van de heemkunde groep. 

Samen houden we de geschiedenis van Den Hout levend