Doelstellingen

Doelstellingen van Erfgoed stichting Den Hout.

De stichting erfgoed Den Hout is in 2011 opgericht. De reden hiervoor was we streven er naar om de mooie rijke historie, het erfgoed, van het dorp Den Hout veilig te stellen voor de huidige generatie Houtenaren en hun nageslacht. 

Als stichting doen we dit vooral voor de Houtse bewoners maar ook voor al die mensen die interesse hebben in ons prachtige dorp. 

Het veilig stellen doen we door middel van verzamelen, beschrijven en documenteren van foto’s en documenten. Van al onze werkgroepen is het de Heemkundegroep die zich met hier mee bezig houdt. Archieven en verzamelingen die aan de houtse heemkunde groep worden toevertrouwd, worden op de juiste manier beheerd en toegankelijk gemaakt bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse tentoonstelling. 

Ook het in beeld brengen dmv fotografie van de boerderijen, schuren, landschap, vergezichten en vele bijzondere doorkijkjes daar ligt een belangrijke taak van de heemkunde groep.

 

Een andere reden van ons om de Erfgoed stichting in het leven te roepen was de tradities die Den Hout rijk is weer in eren herstellen. Een goed voorbeeld hiervan is wel de Houtse Kermis. Door de werkgroep Kermis is de kermis weer helemaal terug van weg geweest. De kermis vind altijd plaats het derde weekend van september, tijdens de kermis zondag van .. is zelfs weer een processie georganiseerd. Ook de kofferbakverkoop is weer in ere hersteld. Zie voor meer informatie werkgroep Kermis.


In de statuten van onze stichting staat te lezen: De stichting stelt zich ten doel in de breedste zin historische voorwerpen, gebruiken/ gewoonten, natuur, cultuur en architectuur van Den Hout in Den Hout te bewaren, te conserveren, er achtergronden van te achterhalen en er actief iets mee te doen voor alle bevolkingsgroepen van het dorp. Door de hierboven beschreven werkwijze streven wij als erfgoed stichting er naar om dit doel te realiseren