Werkgroep heemkunde Den Hout

Tentoonstelling van de werkgroep Heemkunde in september 2024 met als thema: Familie foto's uit de vorige decennia.

Werkgroep Heemkunde Den Hout is op zoek naar houtse familiefoto’s Ook dit jaar vragen we uw hulp om de komende tentoonstelling van de werkgroep compleet te maken. Het thema van de fototentoonstelling : Houtse familie foto’s uit de vorige decennia. 

Heeft u vragen of heeft u foto’s voor de tentoonsteling. Neem contact op via de mail  heemkundenhout@erfgoedstichting.nl of bel met Anne 06- 21268275 

Let op: Het mailadres van de werkgroep staat in het dorpsblad verkeerd vermeld!

Familie Broeders Piet Broeders en Janske van de Maden 1946 tgv het zilveren huwelijksfeest . De man staand 2e van links is Wim Broeders , de vader van Peter Broeders.

september 2023
Kijk dit onderstaand filmpje!! De tentoonstelling van de werkgroep Heemkunde komt ook langs in dit filmpje!! Op 16 september de patroon heilige van de Houtse Kerk.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de opbouw en tijdens de tentoonstelling. Het geeft een mooi beeld van de druk bezochte tentoonstelling. 

Iedereen die meegewerkt heeft om deze tentoonstelling tot een succes te maken willen we hartelijk bedanken. En natuurlijk ook dank aan de bezoekers die de tentoonstelling zijn komen bewonderen. Dank jullie wel!

13 sep Interview met Gerard van Oerle over zijn bedevaart naar Santiago. Omdat Den Hout zelf heeft geen kapelletje heeft zijn we afgereisd naar Terheijden.

In het kermisweekend 16 en 17 september organiseert de werkgroep Heemkunde Den Hout een tentoonstelling. Naast het materiaal van de eigen Heilige Cornelius bedevaart is er ook materiaal verzameld uit de omliggende bedevaartplaatsen zoals bijvoorbeeld Dorst, St. Marcoen (Meikes Dorst) en Hoge Zwaluwe, H. Gerlachus. 

We zijn dus op zoek naar de verhalen en fotomaterialen van de houtenaren hoe ze de processies en de bedevaart reizen hebben ervaren. Naast de verhalen willen we graag de tentoonstelling aanvullen met foto’s en materialen. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, stempelkaarten, ansichtkaarten, kleine devotionalia, enz. Er is al het een en ander toegezegd aan ons maar we willen graag nog meer tentoonstellen. Naast de verhalen van vroeger willen we een gedeelte van de tentoonstelling ook in teken zetten van de ‘nieuwe’ pelgrimstochten. Mensen gaan alleen of juist samen onderweg naar een heilige plek. En nemen bewust de tijd om tot bezinning te komen, vaak een spirituele ervaring. Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen en foto’s. Hopelijk wilt u deze met ons delen. Neem contact op met Anne Passchier 0621268275. Of stuur een mailtje naar heemkundenhout@erfgoedstichtingdenhout.nl

Gerard, Peter en Anne op bezoek in Prinsenbeek bij Heemkundekring Op de Beek. Duidelijke uitleg gekregen van de heer Rinus Schreuders over de Beeldbank

Donderdag 12 mei 2022 


Werkgroep heemkunde Den Hout op bezoek bij de Achthoek

Gerard van Oerle vertelt over oud Den Hout aan de kinderen van de Achthoek
Foto's zijn gemaakt door Juf Susan Schreiner

Op verzoek van juf Suzan is de werkgroep Heemkunde Den Hout op bezoek geweest bij basisschool de Achthoek.
Vanuit het concept Onderzoekend Leren en in het kader van het thema ‘Ik hou van Holland’ hebben Gerard van Oerle en Peter Broeders een presentatie voorbereid voor Unit 2 (groep 4-5-6). 

Onderwerp van de presentatie was de geschiedenis van Den Hout, want, zoals Gerard aan de leerlingen duidelijk maakte, als je gaat leren over Nederland, is het ook belangrijk iets te weten over je eigen dorp. Dit sluit ook naadloos aan bij het uitgangspunt van Onderzoekend Leren, namelijk ‘dicht bij het kind’ beginnen.
Nadat het doel van de Heemkunde werkgroep aan de leerlingen uitgelegd was, namelijk het vastleggen van de geschiedenis van Den Hout, doken we terug in de tijd, naar het jaar 1385, toen Willem van Oosterhout ons prachtig Den Hout stichtte. Deze informatie werd vergezeld door een foto uit 1920.

Deze jaartallen maakten indruk op de kinderen, die collectief ‘woow’ door de klas fluisterden.
Nu bekend was dat Den Hout ruim 600 jaar oud is, was de interesse nog meer gewekt. Ruggen werden gerecht en oren werden gespitst. Vingers schoten de lucht in, want plots herinnerden een hoop leerlingen zich weer allerlei feitjes over Den Hout ‘van vroeger’. Iets over een oorlog en iets over watersnood waardoor mensen op de Heuvel moesten gaan staan.
Ze hebben de klok horen luiden en Gerard kon hen vertellen waar de klepel hangt, want toevallig bevatte zijn volgende slide feitjes over Den Hout door de eeuwen heen. Zoals de pest in de Middeleeuwen, de invloed van de 80-jarige oorlog, het feit dat Den Hout nog altijd een kerkdorp van Oosterhout is en de watersnoodramp uit 1953.
Gerard legde de klassen ook uit waar de naam van het dorpshuis Den Brink vandaan komt. Den Hout is namelijk een Brinkdorp.


De volgende slide ging over de Heilige Eik. Een kakofonie van enthousiaste kreten barstte los, want alle leerlingen kenden de Heilige Eik. Ook hier wist Gerard de kinderen weer te boeien met interessante feitjes, zoals de leeftijd van de boom (ruim 750 jaar!) en de mythe dat er ooit een kluizenaar in de boom zou hebben geleefd.
Ook de Cornelius kerk kwam langs in Gerards verhaal. Hier hadden de kinderen maar weinig vragen over, dus kwamen we al snel bij het volgende onderwerp, namelijk de oorlog. Oorlog intrigeert kinderen altijd enorm en het feit dat dit nu over ging hun dorp, zorgde er voor dat menigeen graag weer wat wilde zeggen of vragen. Toen de enthousiastelingen te veel van het onderwerp dreigden af te wijken, wist Gerard ze met een kwinkslag weer terug te brengen.
Een oude teamfoto uit het schooljaar ’94-’95 zorgde voor gegiechel want de kinderen herkenden een juffrouw die nog steeds op school werkt. Die zag er inmiddels toch wel wat anders uit!


Gerard sloot zijn les af met het aanstippen van de belangrijkste toeristentrekkers van het dorp, met ook hier weer interessante informatie, namelijk over het ontstaan van deze Houtse tradities. Denk aan de steprace, de jaarmarkt en het Paaspop.

Uiteraard was er als afsluiting ook nog ruimte voor de kinderen om vragen te stellen en verhalen te delen.
De presentatie werd gesierd door prachtige oude foto’s uit het archief van de Heemkunde werkgroep.
Peter en Gerard hebben een mooie, kindvriendelijke presentatie in elkaar gezet. Niet alleen hebben de leerlingen nu geleerd over het verleden van hun dorp, maar ze weten nu ook dat er mensen zijn die er hard aan werken om die geschiedenis te borgen. En hoewel ze het woord ‘Heemkundekring’ nog best wel een moeilijk woord vonden, is er met Peter en Gerards presentatie hopelijk toch een beetje bewustzijn gecreëerd voor het belang van het in leven houden van geschiedenis. Die van de wereld, van Nederland, maar zeker ook die van Den Hout. 

Tekst : Laura Plouvier

Werkgroep Heemkunde Den Hout is op zoek naar materialen voor de komende tentoonstelling!

Onze volgende tentoonstelling gaat over De verdwenen Houtse Verenigingen. Tijdens het kermis weekend op 17 en 18 september 2022 kunt u deze tentoonstelling komen bezoeken. Dit klinkt nog ver weg maar wij zijn met de werkgroep Heemkunde Den Hout al hard bezig om alle materialen te verzamelen. 

Met het verzamelen van deze materialen hebben wij hulp nodig van u.  Bent u vroeger lid geweest van een Houtse vereniging en heeft u misschien nog bruikbare spullen op zolder liggen wij zijn er naar op zoek. Bij bruikbare spullen moet u denken aan foto’s, attributen maar ook verhalen, herinneringen, eigenlijk alles wat een mooi beeld geeft van de verdwenen verenigingen. Neemt u contact op met Anne Passchier 06 21268275 annepasschier@kpnmail.nl of met Jan Verhoeven 0162-428927 jancorve@casema.nl

Wat voorbeelden van verdwenen verenigingen zijn Biljardvereniging Onder ons, Ponyclub De Heuvelruiters, Drumband Novitas Vitae, Katholieke Meisjesgilde en Jongensgilde. De lijst met verdwenen verenigingen is nog veel langer maar dan heeft u alvast een idee. 


Van oudsher staat Den Hout bekend als een dorp met een actief verenigingsleven. Ons dorp heeft altijd een bloeiend verenigingsleven gekend. Zo werd je vroeger bij je geboorte, automatisch  lid van je buurtvereniging, die de buurtactiviteiten organiseerde. De sociale samenhang en de leefbaarheid in je straat in het dorp was hierdoor groot. Naast dat sportverenigingen belangrijk zijn voor je gezondheid, geven verenigingen ook de mogelijkheid voor ontmoetingen met andere dorpsgenoten. Dit is het sociale aspect waar Den Hout bekend om staat. Daarnaast zorgen de verenigingen voor een dorpsidentiteit; het trotse wij-gevoel. Met de tentoonstelling willen we graag de verdwenen verenigingen in beeld laten komen maar ook deze speerpunten willen we naar voren laten komen. 

 DUS:  WIE HELPT ONS AAN MATERIAAL VOOR ONZE TENTOONSTELLING

Rente vereniging Vrachelsestraat

De verschillende tentoonstellingen door de jaren heen. Klik hieronder voor meer fotomateriaal

Fototentoonstelling 2018 Over de historie van het onderwijs in Den Hout
Inrichten van de tentoonstelling