RK Corneliuskerk Den Hout

De Corneliuskerk

Al in de 14e eeuw bestond er een kapel in Den Hout, die was gewijd aan Antonius Abt. Deze zou door Willem van Duivenvoorde of zijn zoon in 1336 of 1385 zijn gesticht. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd de kapel verwoest en raakte in verval. De grond waarop gasthuis en kapel hebben gestaan werd in1805 tot begraafplaats ingericht. In 1787 werd er een schuurkerk gebouwd, toen Den Hout het recht kreeg om een zelfstandige parochie op te richten. In 1836 onderging de schuurkerk een flinke verbouwing. Het dak werd verhoogd en de kerk kreeg een toren met klokken. Veertig jaar later werd de huidige Corneliuskerk gebouwd. De kerk werd op zondag 16 september 1878 ingewijd door Mgr. Van Beek, bisschop van Breda. In 1987 werd de kerk voor het laatst gerestaureerd om op 18 december 2016 uit de eredienst te worden onttrokken. 

 Nadat de kerk uit zijn eredienst is onttrokken Het voorlopige koopcontract van de Corneliuskerk is op 2 oktober 2020 getekend. De definitieve overdracht vindt plaats op 31 maart 2021