Korenmolen De Hoop

Korenmolen De Hoop is in 1837 gebouwd. De molen is een ronde stenen beltmolen aan het Ruiterspoor 8 in Den Hout. De molen is in 1837 gebouwd, tot ongenoegen van de molenaars op drie molens in Oosterhout, die met de komst van een vierde molen hun inkomsten zagen dalen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd De Hoop zwaar beschadigd, en in de daaropvolgende jaren verving een elektrische maalderij de molen. De molenberg werd deels afgegraven. In 1975 is de molen verkocht aan de gemeente Oosterhout, die hem in 1985 liet restaureren. In 1995 is De Hoop maalvaardig gemaakt. De molen is voorzien van twee maalkoppels, maar maalt in 2014 al enige jaren niet meer, wel wordt er zeer regelmatig met de molen gedraaid.

Nieuwe wieken voor de Korenmolen

11 nov 2023 

De oude wieken van de korenmolen De Hoop zijn vervangen voor nieuwe. De restauratie is eind februari 2024 afgerond. In het Dorpsblad Den Hout  kunt u het hele verhaal over de restauratie terug lezen. In   jaargang 20 nummer 2 februari 2024. Foto van de  molen zonder wieken is gemaakt door Cees Joosen.   

Op 18 april 1836 kreeg A.K Beljaars uit Zwaluwe een vergunning voor het oprichten van een windkorenmolen in Den Hout. Gerard Schonkeren werd de eerste mulder, vermoedelijk als pachter of werkend voor rekening van A Beljaars. Hij is minstens tot 1866 gebleven. De hoop was intussen geerfd door de Zwaluwse bakker Abraham Beljaars c.s. na hem Adrianus Beljaars. Bij legaat ging de molen in 1898 over naar Jacobus Johannes Michel, die zijn molen nog hetzelfde jaar overdeed aan Adrianus Theodorus Kock. Enkele jaren trad deze in het huwelijk met Johanna Braat. 

De heer Adrianus Theodorus Kock stichtte in zijn tijd een bloeiend bedrijf in meel, granen en kunstmeststoffen. Al in 1903 werd een machinale maalderij bijgebouwd. Op 5 mei 1924 werd begonnen met de sloop van de oude molenaars woning en werd een geheel nieuw huis gebouwd.