Werkgroep heemkunde Den Hout

Fototentoonstelling 2018 Over de historie van het onderwijs in Den Hout
Inrichten van de tentoonstelling