Processie

Toekomst kerk en het gebouw de H. Corneliuskerk .

Stichting Erfgoed Den Hout heeft ook een belangrijke taak bij het zoeken naar de juiste overgangsvorm/ overdracht van het de Corneliuskerkgebouw. Hier volgt in het kort de geschiedenis van de HC Corneliuskerk. De in 1878 gebouwd met financiële inspanningen van de Houtenaren. Den Hout is een zeer lange tijd zelfstandig ? hoelang actieve parochie geweest in het bisdom van Breda. Door de ontkerkelijking is het kerkbezoek en de betrokkenheid bij de kerk in de afgelopen decennia strek teruggelopen en daarmee ook de financiele bijdragen. Deze problematiek speelt in het hele land. Een aantal jaren geleden is dan ook wanneer? Den Hout ondergebracht in een grotere samengestelde parochie van Oosterhout nl. de Thomas parochie. Per 1 jan 2010 heeft het Bisdom zelfs het aantal parochies terug gebracht tot een grote de Chatharina parochie: Eén bestuur & 7 kerken. Over het zoeken naar de juiste vorm van het kerkgebouw zijn al de nodige gesprekken geweest en in de toekomst zal er nog veel overleg plaatsvinden. De oplossing is nog steeds niet voorhanden.

Deze website is gemaakt door STUDIOFIEK